Wat is KRAGT training?

KRAGT Training is een krachtige groepstraining voor kinderen in de leeftijd van 6 t/m 12 jaar. De training geeft kinderen inzicht in het sociaal handelen. Het kind leert zichzelf beter kennen, waardoor ook het contact met anderen verbetert. Dit vergroot de weerbaarheid, sociale vaardigheid en het zelfbewustzijn. Het kind krijgt hierdoor meer zelfvertrouwen.

Ieder kind is onderdeel van een groter geheel. Het kind maakt deel uit van verschillende systemen zoals gezin, familie, vrienden, school, sportteam, de wereld waarin we leven. Al deze systemen en ervaringen binnen deze systemen zijn verbonden met verleden, heden en de toekomst van het kind.

Tijdens de KRAGT training leert het kind hoe het zich voelt en gedraagt binnen die systemen. De plek en/of het gedrag van een kind kan per systeem verschillen. Bijvoorbeeld: thuis is het kind de oudste en meestal open en vrolijk, terwijl het in de klas misschien een van de jongsten is en introvert gedrag laat zien of zichzelf soms buiten de groep plaatst. We laten het kind zien wat de keuzes zijn met betrekking tot loyaliteit in het gezin en de groep: erbij horen, (soms ten koste van jezelf) tegenover de andere keuze; dicht bij jezelf blijven, waardoor je jezelf mogelijk buiten de groep zou kunnen plaatsten. In de training komen onderwerpen aan de orde als: ‘Wat is de invloedsfeer van anderen op jou?’ ‘Hoe geef je je grenzen aan en hoe kun je er toch bij horen zonder jezelf te verliezen en trouw te blijven aan je eigen gevoel?’

Wat zijn superkrachten nou eigenlijk?!

Als kinderen zichzelf beter kennen en dit soort keuzes bewuster kunnen maken, hebben ze een sterke basis voor de verdere ontwikkeling. Het kind leert zijn eigen grenzen en die van anderen kennen en respecteren. Ook is er aandacht voor hoe je kunt omgaan met gevoeligheid of boosheid, faalangst en onzekerheid, hoe je goed voor jezelf en de ander zorgt! Het kind leert zijn eigen talenten en kwaliteiten beter kennen en gebruiken, waardoor het zelfvertrouwen en de eigenwaarde toenemen.

De KRAGT training is ook een multi-sensorische training. Door de grote diversiteit in dynamische oefeningen en (creatieve) werkvormen, wordt een verbinding gemaakt tussen hoofd, hart en handen.

Praktische informatie

De KRAGT-training bestaat uit vijf lessen van bijna twee uur, de kosten bedragen € 160,- per kind. De training wordt gegeven in groepsverband, in groepjes van maximaal zes kinderen, onder begeleiding van één coach.

De eerstvolgende trainingsdata zijn:

Donderdag 10 januari 2019  15:00 – 17:00 uur
Donderdag 17 januari 2019  15:00 – 17:00 uur
Donderdag 24 januari 2019  15:00 – 17:00 uur
Donderdag 31 januari 2019  15:00 – 17:00 uur
Donderdag 7  februari 2019 15:00 – 17:00 uur

Wil je meer weten over de KRAGT training of wil je jouw superheld hiervoor aanmelden? Neem dan contact met mij op via onderstaand formulier: